Bu bilgilendirme Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. Tarafından 04.10.2022 Tarihinde Yayınlanmıştır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirme Raporunun Aralık 2019’da yayınlanmasının ardından raporda yer alan eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında yetkisiz/lisanssız faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili müesseseler ve taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunanların tespit edilebilmesi amacıyla ihbar mekanizmaları kurulmuştur.

Söz konusu ihbar mekanizmalarına,

Bu itibarla, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede söz konusu ihbar mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılarak yetkisiz/lisanssız faaliyet yürüten iş yerlerinin tespit edilmesini belirtilen linkleri kullanarak sağlayabilirsiniz.

Lisanssız/Yetkisiz Faaliyet Gösteren İşletmeler Metni'ni buradan indirebilirsiniz.